Menu

دوره ابتدایی

انیمیشن های اول ابتدایی برای علوم و قرآن (سری اول)

 

در این ساعت از وبسایت کامپیوتر صدرا میخواهیم  شما را با شش عدد انیمیشن برای اول ابتدایی آشنا کنیم

در زیر لیستی از نام انیمیشن ها و موضوع های درسی آن موجود است

ادامه مطلب

انیمیشن های اول ابتدایی برای ریاضی و بخوانیم (سری اول)

در این ساعت از وبسایت کامپیوتر صدرا میخواهیم  شما را با چهارعدد انیمیشن برای اول ابتدایی آشنا کنیم

در زیر لیستی از نام انیمیشن ها و موضوع های درسی آن موجود است

ادامه مطلب

sd