نصب برد هوشمند در اداره تبادکان

نصب برد هوشمند و دیتاپروژکتور در اتاق جلسات اداره تبادکان انجام شد.
هوشمندسازی در عرصه آموزش باعث یادگیری بهتر و قابل درک تر و همچنین باعث ایجاد تعامل بین مخاطبین می شود.

اتاق جلسات اداره تبادکان

اتاق جلسات اداره تبادکان

نمونه کارهای مشابه

جهت مشاوره خرید از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید

طراحی، توسعه و فروش محصولات با خدمات ویژه پس از فروش

sd