Menu

نصب دیتاپروژکتور و پرده نمایش در آموزشگاه رانندگی حافظ ران

نوع پروژه : نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش
تاریخ اجرای پروژه : ۱۳۹۶/۰۳/۰۳
مجری پروژه : شرکت کامپیوتر صدرا ایرانیان
مکان پروژه : مشهد

آموزشگاه رانندگی حافظ ران نصب دیتا و پرده نمایش

نمونه کارهای مشابه

sd