Menu

نصب دیتاپروژکتور در تالار ثامن ارتش

نصب دیتاپروژکتور در تالار ثامن اردوگاه ارتش انجام گردید.
کامپیوتر صدرا افتخار دارد که توانسته است با سازمان ها و ارگان های متعددی در سطح مشهد همکاری داشته باشد.

نصب دیتاپروژکتور در تالار ثامن ارتش

img_20151214_2014231

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics