نصب دیتاپروژکتور در دانشکده لرزه نگاری دانشگاه فردوسی

نصب دیتاپروژکتور در دانشکده لرزه نگاری دانشگاه فردوسی انجام گردید.

دانشکده لرزه نگاری

نمونه کارهای مشابه

جهت مشاوره خرید از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید

طراحی، توسعه و فروش محصولات با خدمات ویژه پس از فروش

sd