Menu

نصب دیتاپروژکتور در شهرداری کل

نصب دیتاپروژکتور در شهرداری کل مشهد توسط کامپیوتر صدرا انجام گردید.
کامپیوتر صدرا افتخار دارد با بهره گیری از تکنولوژی های نوین علمی و آموزشی با سایر سازمان ها و ادارات همکاری ویژه ای داشته باشد.

شهرداری کل

شهرداری کل

شهرداری کل

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics