Menu

نصب دیتاپروژکتور در مجتمع آموزش عالی آزاد دانشمند

هوشمند سازی کلیه کلاس های مجتمع آموزش عالی آزاد دانشمند، در زیر نمونه عکس هایی از این مجتمع آورده شده است.
هوشمندسازی در عرصه آموزش باعث یادگیری بهتر و قابل درک تر و همچنین باعث ایجاد تعامل بین مخاطبین می شود.
شرکت صدرا افتخار دارد با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان خود زمینه همکاری با سازمان ها و مجموعه های آموزشی را فراهم آورد.

آموزش عالی آزاد دانشمند

آموزش عالی آزاد اندیشمند

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics