Menu

نصب نمایشگر لمسی هوشمند در حوزه علمیه

نصب نمایشگر لمسی هوشمند اسپکترون در حوزه علمیه خراسان رضوی توسط کامپیوتر صدرا انجام گردید.
امروزه تکنولوژی های نوین آموزشی باعث ایجاد انگیزه در زمینه آموزش و همچنین ارتقای سطح علمی افراد می شود.
کامپیوتر صدرا افتخار همکاری با سایر نهادها، سازمان ها و مدارس را دارد.

حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه خراسان

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics