سمینار تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

عنوان همایش: آشنایی با تجهیزات کمک آموزشی

تاریخ برگزاری : خرداد۱۳۹۰

مکان برگزاری : مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد

در این سمینار معاونت محترم آموزشی مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد حضور یافته و بر اعتبار همایش ما افزودند همچنین جمعی از اساتید محتر م  مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد با حضورشان بر ما منت نهادند.

۰۴_۷

۰۸_۱

۱۰_۱

۱۱

۱۳

نمونه کارهای مشابه

جهت مشاوره خرید از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید

طراحی، توسعه و فروش محصولات با خدمات ویژه پس از فروش

sd