همایش سرخس

عنوان همایش: آشنایی مدیران و معلمین مدارس آموزش و پرورش سرخس

محل برگزاری: دبیرستان شبانه روزی پژوهش

در این همایش کارشناسان کامپیوتر صدرا پیشرفتهای تکنولوژی آموزشی را به اطلاع اساتید محترم آموزش و پرورش سرخس رساندند و در آن محل حضور آقای سالاری و سخنرانی رئیس آموزش و پرورش باعث افتخار کامپیوتر صدرا بود.

۰۲_۱۱

۰۳_۱۱

۰۴_۱۲

۰۵_۸

نمونه کارهای مشابه

جهت مشاوره خرید از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید

طراحی، توسعه و فروش محصولات با خدمات ویژه پس از فروش

sd