Menu

دستاوردهای مدارس تیزهوشان و معرفی سیستمهای هوشمند

در این همایش که در میدان فردوسی مشهد برگزار شد هدف معرفی سیستمهای هوشمند بوده و با بازدید خوبی همراه بود.

۰۱_۸ ۰۲_۱۳ ۰۳_۱۳ ۰۴_۱۴

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics