Menu

کارگاه آموزشی و عملی هوشمند سازی مدارس ناحیه ۲ مشهد

این کارگاه آموزشی به مناسبت جلسه ضمن خدمت بدو انتصاب معاونین فناوری ناحیه ۲ در سالن آمفی تئاتر شهید آوینی برگزار گردید. در این همابش حضور مسئول آموزش نیروی انسانی آقای مهندس اسعدی و مسئول فناوری اطلاعات آقای مهندس ابراهیمی باعث افنخار کامپیوتر صدرا بود.

۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳

نمونه کارهای مشابه

sd

Web
Analytics