کارگاه آموزشی ناحیه ۵

عنوان همایش: آشنایی با تجهیزات کمک آموزشی کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری : ۹۰/۲۴/۳

مکان برگزاری : پژوهشسرای ابوریحان مشهد

۰۱_۵ ۰۲_۵ ۰۳_۵ ۰۴_۵ ۰۵_۲ ۰۶_۱

نمونه کارهای مشابه

جهت مشاوره خرید از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید

طراحی، توسعه و فروش محصولات با خدمات ویژه پس از فروش

sd