Menu

هولوگرافیک سه بعدی

هولوگرافیک سه بعدی – ۳D Holographic

هولوگرافیک یک نمایش سه بعدی از محصولات و مدلهاست از زوایای مختلف؛ که یک تصویر شناور از محصول شما را در جعبه ای نمایش می دهد. توسط هولوگرافیک سه بعدی شما می توانید زوایای مختلف سازه یا محصول خود را در ابعاد کوچک و به صورت مجازی ببینید. این نمایش برای نمونه هایی که بسیار حساس و غیرقابل دسترس برای همه افراد هستند کارایی دارد. مانند شبیه سازی شکل سه بعدی هواپیماهای مختلف، وسایل موزه ها و … که امکان نمایش سه بعدی آن برای همه امکان پذیر نیست.

هولوگرافیک از یک نمایشگر و صفحات منعکس کننده نور تشکیل شده که تصویر نمایش داده شده در شیشه هایی که با برچسب نانو بک پروجکشن پوشیده شده منعکس و نمایش داده می شود. شما تصویر را می توانید با چرخش در مقابل جعبه نمایش در زوایای مختلف ببینید و بررسی نمایید.

هولوگرافیک سه بعدی در موزه ها، نمایشگاه ها و فروشگاه های محصولات، آموزشگاه ها و …  کاربردهای بسیاری دارد.

holographic-display
holographic-disply

holographic-dsply

sd