Menu

میکروسکوپ دیجیتال

میکروسکوپ دیجیتال

میکروسکوپ دیجیتال

یک میکروسکوپ دیجیتالی از یک دوربین دیجیتال کوچک تشکیل شده و به کامپیوتر متصل است. تصاویری که از طریق چشمی میکروسکوپ دیده می شوند بر روی کامپیوتر نیز قابل مشاهده است و همچنین می توان آنها را بر روی هارد با فرمت های مختلف عکس، ویدیو و یا ویدیوهای صحنه آهسته ذخیره کرد.

هنگام استفاده از میکروسکوپ های دیجیتال این قابلیت نیز وجود دارد که به صورت لحظه ای تصاویر را بر روی کامپیوتر نیز ببینیم. این میکروسکوپ ها به علت راحتی استفاده و قابلیت ذخیره کردن اطلاعات در مدارس و دانشگاه های اروپا و آمریکا محبوبیت زیادی پیدا کرده اند.

بخشی از کاربردهای میکروسکوپ دیجیتال

کاربرد میکروسکوپ دیجیتال

کاربرد میکروسکوپ دیجیتال

کاربرد میکروسکوپ دیجیتال

لیست میکروسکوپ های دیجیتال

میکروسکوپ دیجیتال دینولایت Dino-liteمیکروسکوپ دیجیتال انی ویو AnyView
dino-liteمیکروسکوپ دیجیتال انی ویو AnyView

sd