Menu

ای برد | Eboard

کیت هوشمند ای برد

معرفی شرکت ای برد

ای برد، (Eboard) شرکتی چینی است که در زمینه تولیدات کمک آموزشی و ابزارهای هوشمندسازی مدارس مانند بردهای هوشمند و کیت های هوشمند فعالیت می کند.
کیت هوشمند ابزاری است که توسط آن می توان یک تخته معمولی را تبدیل به یک برد هوشمند کرد. کیت هوشمند نقطه عملیاتی یا نوشتاری شما را به وسیله قلم مادون قرمزی که در دست کاربر است تشخیص می دهد و دستورالعمل را به کامپیوتر ارسال کرده و پروژکتور تصویر را ایجاد می کند.

هزینه هوشمندسازی به وسیله کیت هوشمند بسیار پایین است.

لیست کیت های هوشمند ای برد

Eboard Portable
eboard-kit

sd