نوار پیشرفت و هشدار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

دکمه های هشدار

This is information alert message
This is success alert message
This is warning alert message
This is error alert message
This is default alert message
پارامترها

  • Type : info | success | warning | error | default
 
 
 

نوار پیشرفت

Progress bar default (grey)

Progress bar green

Progress bar blue

Progress bar orange

Progress bar red

 
 
 

دایره پیشرفت

Progress bar green

Progress bar blue

Progress bar orange

Progress bar red

 
پارامتر

  • Title : Title text
  • Color : green | blue | orange | red | grey
  • Value : Add number value to show percentage in progress bar
  • Type : Default | Circle

sd

سایت در حال بروزرسانی می باشد و امکان دارد برخی از صفحات و لینکها قابل دسترس نباشد؛ از شکیبایی شما سپاسگزاریم