Portfolio Shortcode

حالت نمایش اول

حالت نمایش دوم

 
پارامتر ها
  • type : filter | gallery
  • showposttitle : yes | no
  • showpostdesc : yes | no
  • showpost : number of post. default -1(show all)
  • colnumber : 2 | 3 | 4
  • cat_id : portfolio category id, separated by comma
  • shape : hexagon | default. use for portfolio filter only
  • shownav : yes | no. use for portfolio filter only
 

حالت نمایش سوم

 
پارامتر ها
  • section : name of section
  • cat_id : portfolio category id, separated by comma

جهت مشاوره خرید از طریق صفحه تماس با ما اقدام کنید

طراحی، توسعه و فروش محصولات با خدمات ویژه پس از فروش

sd

سایت در حال بروزرسانی می باشد و امکان دارد برخی از صفحات و لینکها قابل دسترس نباشد؛ از شکیبایی شما سپاسگزاریم