اتاق صوت تربت حیدریه

دانشگاه-علوم-پزشکی-تربت-حیدریه_

اتاق صوت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ
تجهیزات سالن همایش بلند-گو
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

میکروفن

اتوترکینگ

بلندگو

رک صوتی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پــروژه استودیو حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به طور کامل از صـفر درصد تا صد درصد شامل طراحی سالن ، عایق دیوار ها ، مراحل چوب ، تجهیز اتاق صوت و انـجام دیـگر مـراحل تماما توسط تـیم مقتدر و حرفه ایصدرابه انجام رسیـد.این استودیوی مرکز آمـوزش مـجازی از ۲ بخش مجزا با عنوان بخش تـصویربـرداری حرفه ای  آموزشی شامل فـیلمبـرداری حرفه ای و ضبط فیلم های آموزشی و صدابرداری تخصصی با وظیفه صدابرداری حرفه ای و ضبط صدای گوینده تشکیل شده است و این دو بخش توسـط یک اتـاق فـرمان مـجزا کنترل می­شوند. در ساخت این استـودیو از جدیدترین وسـایل و تجهـیزات استفاده گردیده است و این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام و تحویل مـشتری گران قدر ما داده شد .

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

k-net-logo
panasonic-logo
LG-logo
yamaha-logo
dyanapro-logo