سالن کنفرانس

اتاق صنایع ، معادن و بازرگانی مشهد

تـجـهـیـزات نــصــب شــده

مانیتورینگ

میکروفون

اتوترکینگ

ویدئووال

نمایشگر صنعتی

بلندگو

گــــالــری تـــصـــاویــــر

پــاره ای از تــوضــیــحــات

پروژه سالن کنفرانس اتاق بازرگانی مشهد در دوسـالن ۹۵ نـفره و ۲۴ نـفره مـجزا طراحی و اجـراگردید . سـالن ۲۴ نـفـره اتـاق بـازرگانـی مشهد به طور کامل از صـفر درصـد تـا صد درصد توسط تـیـم مقتدر صـدرا بـه انجام رســید. لـازم به ذکــــر اسـت تـمامی تـجـهیزات استفاده شـده دراین پـروژه اعـم از کـابل ، میکـروفون مـانیتور ، ال سی دی ، رک و دیگـر تــجهیزات از بــهـتریـن و بـا کــیفـیت تـریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبـانـی تـیـم صـدرا بـوده . این پروژه در کــوتاه تــرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

همکاران تجاری ما در این پروژه

هوراند در تجهیز سالن کنفرانس و همایش
تجهیز سالن کنفرانس ثامن ارتباط