پروژه سالن کنفرانس مشهد مال

پـروژه سالن کــنـفرانـس مـــشهد مـال به طـورکـامل توسط تیم صـدرا تجهیز و اجــرا شـده . این پـروژه در دو سالن مــجزا اجـرا گردیده کـه یـکی از این سـالن ها ، سـالن کـنفرانـس ۵۰ نفره مــشهد مـال می باشد. این سـالن در طـی مدت ۷۲ ساعت اعم از سیـستم صـوت و تـصویر حـرفه ای ، پـنل و ویدیو پروژکتور تجهـیز گـردید کــه تــماما توسـط تـیم صـدرا به انــجـام رســید . لازم به ذکر است کالا ها و تجهیزات استفاده شده در این سالن از بهترین کالا های داخلی و خارجی بوده و می توان سالن کنفرانس مشهد مال را به عنوان یکی از بهترین سالن های کنفرانس خراسان رضوی به حساب آورد

میکروفون ، ویدیو پروژکتور ، رک صوتی ، پنل VSP