سالن کنفرانس

پارک علم و فناوری مشهد

تـجـهـیـزات نــصــب شــده

مانیتورینگ

میکروفون

اتوترکینگ

ویدئووال

نمایشگر صنعتی

رک و سیستم صوت

گــــالــری تـــصـــاویــــر

پــاره ای از تــوضــیــحــات

پروژه ســــالن کنفرانس پارک عـــلم و فـــناوری مشهد بـه طــور کـــامل از نصب رک ، داکـت کـشی ، کـابل کشی و نـصب و راه انـدازی میکروفـون ها و دیگر تـجهیزات نـصـب شـده تماما تـوسط تیم مقتدر صــدرا به انجام رسـید. همچنین در تجهیز این ســــالــن کنفرانس از بـــهتریـــن اجــــناس های داخــلـــی استفـــاده شده که با دارا بودن کیـــفــیـــت عـــالــی و مـــناسب و ظـــاهری شـیک و مدرن علاوه بر ایجاد صدایی با کیـفـیـت مــوجب مـــدرن شدن این سالن کنفرانس گردیده و لازم به ذکر است تجهیز این سالن کنفرانس در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده و تحویل مشتری گران قدر ما گردیده

همکاران تجاری ما در این پروژه

صامع در تجهیز سالن کنفرانس و همایش
تجهیز سالن کنفرانس ثامن ارتباط