سالن کنفرانس

دانشگاه
ســجـــاد
مـشــهــد

توضیح کوتاه

پــروژه دانشگاه سجاد مشهد در کوتاه ترین زمان ممکن  تـوسط تیم  مـقتدر صــدرا به انجام رسـید .در این پروژه اجرای سیستم اتوترکینگ به همراه دوربین کاتو ( KATO) ، اجرای سیستم صوت عمومی ، اجرای سیستم تصویر پردازی برای تمام مانیتور ها لــازم به ذکـر است  تـمامی کـالا های استـفاده شده در  سـالن کـنـفرانس از اجناس  مرغـوب و بااصـالت و باکـیفیت می باشد.

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

دوربین کنفرانسی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس