سالن کنفرانس شهرداری الهیه

لوگو-شهرداری-مشهد

سالن کنفرانس شهرداری الهیه

تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیزات سالن کنفرانس اسپیکر
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

میکروفن

بلندگو

پروژکتور

رک صوتی

jh-logo
ViewSonic-logo
logo-win-tech