سینما کودک اطلس مشهد

لوگو سینما اطلس

طراحی سالن کودک سینما اطلس

تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیزات سالن همایش بلند-گو
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

پروژکتور

بلندگو

رک صوتی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

از ویـژگی سـالن ‌های اخـتصاصی کودکان می ‌توان به طراحی اختصاصی صندلی‌ها اشاره کرد که کودک می‌تواند هــمراه با اسـباب بازی در صندلی‌ ها به راحـتی و مـناسب سن وی به تماشای فیلم ‌های ویژه خـود بپردازد.این ســالن‌ها هـمه قـابلیت سـینمایی اعـم ازصــدا و تــصـویر سیـنـمایی دو بعـدی و سـه بعـدی را دارا هسـتند و در ایـن زمـینه ازبــرتــرین تـکنولـوژی روز دنـیا استفاده شده است سیـنمای کودک پردیس سیـنمایی اطلس قـابـلـیت پـخش بـیش از ۱۰ عـنوان انیمیشن دو و سـه بـعدی در روز را داراسـت کــه کــودکـان مــی‌ توانـند هـمراه بـا مـربی خود در سالن‌های ۲۰ نفره از تماشای فیلم لذت ببرند.

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

MPro-logo
jh-logo
Epson_logo