سالن کنفرانس بانک آینده

بانک-آینده

سالن کنفرانس بانک آینده

تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز سالن کنفرانس نمایشگر-لمسی
تجهیز سالن همایش پنل vsp
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

میکروفن

نمایشگر لمسی

پنل VSP

رک صوتی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کـنفـرانس بانک آینده مشهد در دو سالن ۳۰ نفره در کمترین زمان طراحی و اجـرا گـردید . سـالن های ۳۰ نـفـره بانک آینده مشـهد به طور کامل از صـفردرصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo-win-tech
k-net-logo
logo-rest-moment
jh-logo