سالن کنفرانس

بــــــانـــــــک
آیـــــــنــــده
مــــشـــهـــد

توضیح کوتاه

پـروژه سـالن کـنفـرانس بانک آینده مشهد در دو سالن ۳۰ نفره در کمترین زمان طراحی و اجـرا گـردید . سـالن های ۳۰ نـفـره بانک آینده مشـهد به طور کامل از صـفردرصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مـقتـدر صـدرا تجهیز گردید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجـهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه تـرین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

نمایشگر لمسی

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن همایش بلند-گو

بلندگو سالنی

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس