ایجاد تصاویر بسیار گسترده تا ۱۰۰۰ متر مربع به وسیله چندین پروژکتور

 

قابلیت ها
قابل استفاده به صورت سیار 

 

تکنولوژی استفاده شده برای اولین بار توسط شرکت کامپیوتر صدرا

 

ویدئو نمونه اجرایی این تکنولوژی که جهت انتخابات تهیه شده است را میتوانید مشاهده نمایید