سالن کنفرانس فرمانداری طرقبه

شهرداری طرقبه

سالن کنفرانس فرمانداری طرقبه

تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیزات سالن کنفرانس اسپیکر
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

میکروفن

بلندگو

پروژکتور

رک صوتی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کنفرانس فـرمانداری طـرقبه شاندیز به طور کامل از زیر سـازی تا نـصب کلیه تجهیزات توسـط تـیم صدرا به انـجام رسید ، در این پروژه کلیه مراحل از اجرای زیر ساخت ، بتن ریزی اکوستـیک کردن محیط ، نصب دیوار پوش ها و نصب موکت کف و میزها و نصب کلیه تجهیزات تماما توسط تیم یکدست و کامل صدرا به انجام رسید ، تجهیز سالن کنفرانس فرمانداری طرقبه شاندیز به وسیله کلیه کالاهای با کیفیت ایرانی صورت گرفت که همچنین لازم به ذکر است تمامی این مراحل در کمترین زمان و در مدت ۶۰ روز به انجام رسید

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

jh-logo
MPro-logo
LG-logo
k-net-logo
لوگو-صامع