سالن همایش بیمارستان هاشمی نژاد

لوگو-بیمارستان-هاشمی-نژاد

سالن همایش بیمارستان هاشمی نژاد

تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیزات سالن همایش بلند-گو
تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ
تجهیز سالن کنفرانس مشهد رک صوتی
تجهیزات سالن کنفرانس microphone

پروژکتور

بلندگو

اتوترکینگ

رک صوتی

میکروفن دستی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

سـالن همـایش بیمـارستان هاشـمی نـژاد به طور کامل توسط تــیم صـدرا از تجهیز ویـدیو پروژکتورسالنی ، پرده نــمایش و بلندگو سالنی ر و مـیـکروفـون و ساخت رک صـوتی و نـصب کلیه تجهیزات صـوتی تماما توسـط تیم صـدرا به انـجام رسید. هـمـچنین بازسازی ایـن سالن ازتـعمیر صـندلی ها ، موکت کـف تـرمیم سـقف ، دیــوارها و دیــگر قـسمـت ها تـماما تـوسط تیم صـدرا به انـجـام رسـید . لازم به ذکـر است که کـلی ایــن فــرایند در کـوتاه ترین زمان ممکن انجام و تـــحویل مشتری گرانقدر ما داده شد.

گـــــالــــری تــــصـــــاویر

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

MPro-logo
kasra-logo
Shure_logo
panasonic-logo