سالن کنفرانس ۹۵ نفره اتاق بازرگانی مشهد

صـــدرا ایرانیان

اتوترکینگ

بلندگو سالنی

مــیـکــروفــون

مانیتورینگ

ویدیو وال

رک صــــوتـــی

پــروژه دو سـالن کـنفرانس مجزا اتاق بــازرگانی ، صـنایع، معادن و کشاورزی اسـتـان خـراسـان رضــوی ۹۵ نـفره و ۲۴ نـفره در طی یـــک مــاه تـوسط تیم مـقتدر صــدرا به انجام رسـید . لــازم به ذکر است تـمامی مـراحل این پروژه تـوسط تیم صـــدرا انجــام گــردید و تـمامی کـالا های استـفاده شده در هـر دو سـالن کنفرانس از اجناس ایــرانی مرغـــوب و بــااصــالت و بـاکـیفـیت می باشد . در این سالن از بهترین کالا ها اعم از مـیکروفون ، مانـیتور ها ، اسپـیـکر ها ، دوربـیـن های اتوترکینگ استفاده شده است که می توان این اجنــاس را از به روز ترین کالا ها به شمار آورد و از این رو این سالن را میتوان از بهترین سالن های کنفرانس مشهد به حساب آورد.

instagram.com/sadra_it

۰۵۱-۳۷۰۲۴