سالن کنفرانس اسفراین

لوگو دانشگاه اسفراین

سالن کنفرانس اسفراین

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ
تجهیز سالن همایش ویدیو-پروژکتور
تجهیز ات سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی
تجهیز سالن همایش پنل vsp

مانیتورینگ

ویدئو پروژکتور

میکروفن کنفرانس

رک صوتی

پنل VSP

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

پـروژه سـالن کنـفرانس دانـشکده علوم پزشکی اسـفراین به طور کــامل از طراحی سـالن ، طراحی میزها و نصب تجهیزات به طور کامل ، توسط تیم صدرا به انجام رسید ، در طراحی این سالن و سـاخت و بـرش میزهای کنفرانس از بهترین اجناس و مجرب ترین افراد اسـتفاده شده است ، زمان نصب میز ها ، دیوار کوب ها و موکت کف تا نصب تجهیزات صوت مدت زمان یک ماه به طول انـجامید. تجـهیزات صوت استـفاده شده در این سالن تماما ایـرانی بـوده که می توان استفاده از این کالای ایرانی را ضمانت کیفیت جلسات دانست تا عـلاوه بر ایـجاد سالنی با تجیهزات بـومی کیفـیـت و خـدمات رقـابتی نسبت به کالاهای خارجی به وجـود آورد .در ایـن سـالن از تـجـهیزاتی اعـم از : میـکـروفـون ، بـلـنـدگو سـالنی ، هــاب داکـسـتیشن ، مـانـیتور های ثابت استفاده شده است

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

logo chairman
LG-logo
k-net-logo
MPro-logo
panasonic-logo