استانداری خراسان رضوی

سالن کنفرانس استانداری خراسان رضوی

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال
تجهیز سالن کنفرانس میکروفن
تجهیز سالن همایش پنل vsp
تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ
تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

ویدیو وال

میکروفن کنفرانس

پنل VSP

اتوترکینگ

رک صوتی

پـــاره ای از تـــوضـــیـحــات

در پـروژه سالن کنفرانس استانداری خراسان رضوی به طور کــامل طراحی و سـاخت و برش کـلیه مـیزها تـوسط تـیم مقتدر صدرا و تـیـم بزرگ سـیـما چوب بـه انـجام رسـید هـمـچنین لازم به ذکر اسـت نـصب دیوار پـوش ها و طـراحی داخـلی سـالن توسـط صدرا ایرانیان صورت گرفت ، این سالن کنفرانس که جزء سالن های اصلی جلسات و سخنرانی ها می باشد توسـط بـهترین تجـهیزات و قطعات تجهیز شده تا فرآیند اجرای کلیه جلسات به طور کامل و بدون نقص صورت گیرد . در این سالن از میکروفون ها تماما ایرانی و کالای داخلی صامع استفاده شده تا عـلاوه بر ایـجاد سالنی با تجیهزات بـومی و بر کیـفیـت ایـن مـحـصول داخـلی مـهــرتـایـیـدی خورده باشد. ایـن سـالن کـنـفرانس از تـجـهیزاتی اعم از : میکروفون کنفرانسی ، بلندگو سالنی ، هاب داکستیشن ، مانیتور های تاشو ، ویدئو وال تجهـیز شده

هـــمـــکــاران تـــجــاری ما

هـــمـــکــاران تــــجـاری ما

MPro-logo
LG-logo
لوگو-صامع
k-net-logo
data-pro-logo