سالن کنفرانس

استانداری
خــــراســـان
رضــــــــــوی

توضیح کوتاه

در پـروژه سالن کنفرانس استانداری خراسان رضوی به طور کــامل طراحی و سـاخت و برش کـلیه مـیزها تـوسط تـیم مقتدر صدرا و تـیـم بزرگ سـیـما چوب بـه انـجام رسـید هـمـچنین لازم به ذکر اسـت نـصب دیوار پـوش ها و طـراحی داخـلی سـالن توسـط صدرا ایرانیان صورت گرفت ، این سالن کنفرانس که جزء سالن های اصلی جلسات و سخنرانی ها می باشد توسـط بـهترین تجـهیزات و قطعات تجهیز شده تا فرآیند اجرای کلیه جلسات به طور کامل و بدون نقص صورت گیرد . در این سالن از میکروفون ها تماما ایرانی و کالای داخلی صامع استفاده شده تا عـلاوه بر ایـجاد سالنی با تجیهزات بـومی و بر کیـفیـت ایـن مـحـصول داخـلی مـهــرتـایـیـدی خورده باشد. ایـن سـالن کـنـفرانس از تـجـهیزاتی اعم از : میکروفون کنفرانسی ، بلندگو سالنی ، هاب داکستیشن ، مانیتور های تاشو ، ویدئو وال تجهـیز شده

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

دوربین کنفرانسی

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس