سالن کنفرانس

اتــــــــــــــاق
بـــازرگـــانی
۲۵ نــــفـــره

توضیح کوتاه

پـروژه سـالن کـنفـرانس اتاق بازرگانی مشهد در دو سـالن ۹۵ نـفره و ۲۴ نـفـره مـجزا طراحی و اجـرا گردید . سـالن ۲۴ نـفـره اتـاق بـازرگانـی مـشـهد به طور کامل از صـفردرصـد تـا صــد درصـد توسط تـیـم مقتدر صـدرا بـه انجام رسید. لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه ترین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

نمایشگر لمسی

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس