سالن کنفرانس

اتــــــــــــــاق
بـــازرگـــانی
۹۵ نــفــــره

توضیح کوتاه

پــروژه دو سـالن کـنـفرانس مجزا اتاق بــازرگانی ، صـنایع، معادن و کشاورزی اسـتان خـراسـان رضــوی ۹۵ نـفره و  ۲۴ نـفره در طی یـک مــاه تـوسط تیم  مـقتدر صــدرا به انجام رسـید . لــازم به ذکـر است تـمامی مـراحل این پروژه تـوسط تیم صــدرا به انـجـام رسید و  تـمامی کـالا های استـفاده شده در هـر  دو سـالن کـنـفرانس از اجناس ایــرانی  مرغـوب و بااصـالت و باکـیفیت می باشد

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیزات سالن کنفرانس اتوترکینگ

دوربین کنفرانسی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس