برد هوشمند پسیفیک

معرفی شرکت پسیفیک

راهنمای کاربردی هوشمند سازی مدارس در آذر ماه ۹۰ تدوین شده است. امروزه یکی از اولویت های اصلی آموزش و پرورش در تمامی کشورها هوشمندسازی مدارس می باشد، مدارش کشور ما نیز برای عصر اطلاعات آماده می شوند.

اگر بخواهیم نگاهی ساده به تاریخچه آموزش و تکنولوژی های آموزشی بندازیم متوجه می شویم که جریان آموزش در کلاسهای درس سه مرحله را سپری کرده اند:

  1. روش سنتی که از تخته سیاه و وایت برد برای نوشتن استفاده می شد.
  2. روش سنتی و روش مدرن که به صورت مجزا از پروژکتور و وایت برد برای تدریس استفاده می شد.
  3. ترکیب دو روش سنتی و مدرن با ظهور تکنولوژی برد هوشمند.

به طور سنتی برای آموزش در کلاس های درس از تخته سیاه و وایت برد استفاده می شود. در دهه های اخیر کامپیوتر و دیتا پروژکتور نیز به آن اضافه گردیده که به صورت مجزا در کنار آن به کار می روند. از تخته سیاه و یا وایت برد برای نوشتن و از کامپیوتر و دیتا پروژکتور نیز برای نمایش اسلاید و فیلم استفاده می شود.

با ظهرو تکنولوژی برد هوشمند این امکان فراهم آمده که روش های سنتی با هم ترکیب شده و به صورت همسو و هم جهت در راستای آموزش بهتر، موثر و جذاب به کار گرفته شوند.

سنسور برد هوشمند، تصویر نمایش داده شده توسط دیتا پروژکتور را به یک صفحه فعال (هوشمند) تبدیل کرده و دو امکان زیر را در کلاس های درس فراهم می آورد تا بتوانیم:

  1. تمامی عملیات کار با کامپیوتر را روی تصویر دیتا پروژکتور انجام دهیم.
  2. عملیات نوشتن و پاک کردن را روی محتوای درسی و کتب درسی الکترونیکی انجام داده و آن ها را ذخیره نماییم

برد هوشمند پسیفیک یکی از بردهایی است که در ایران استفاده می شود و کارایی قابل قبول نیز ارائه می کند.

معرفی برد هوشمند پسیفیک