سیستم پاسخگویی

سیستم پاسخگویی جهت مشارکت و فعالیت گروهی دانش آموزان و افراد شرکت کننده در همایشها و کنفرانس ها با معلمین و سخنرانها تهیه و تولید شده است.

سیستم پاسخگویی دانش آموزان

درگیر کردن دانش آموزان و دانشجویان با فرآیند تدریس شاید اصلی ترین و مهم ترین دلیل هوشمند سازی مدارس است. تمام تکنولوژی هایی هم که این روزها برای بهبود کارآیی آموزش در دنیا تولید میشوند به دلیل همین اثرگذاری در شیوه تدریس و تغییر شیوه سنتی آن محبوبیت و عمومیت پیدا کرده اند.

سیستم های Voting ( یا به عبارتی دیگر ، سیستم های پاسخگویی یا سیستم های حضور در کلاس ) با همین هدف توانسته اند جای خود را در میان مراکز آموزشی پیدا کنند. البته استفاده از سیستم های Voting تنها مختص مصارف آموزشی نمیشود بلکه در کنفرانس ها ، همایش ها و هرجایی که با تعدادی مخاطب سر و کار داشته باشیم میتوان از این سیستم ها استفاده کرد.

لیست محصولات سیستم پاسخگویی

[table id=35 /]