کلاس خود را مجازی کنیم

پک کامل تجهیزات کلاس هوشمند

آنلاین بررسی کنید

آموزش مجازی یک فرایند یادگیری است که با استفاده از رایانه ها و اینترنت در خارج از محیط آموزشی انجام می شود. این دستورالعمل معمولاً در یک محیط آنلاین صورت می گیرد.  کلاس مجازی بصورت آنلاین انجام می شود که به موجب آن معلم و دانش آموزان یا دانشجویان از لحاظ جسمی از هم جدا هستند.

جدیدترین کالاها

همراه با بهترین قیمت ها