سالن کنفرانس

آمــوزش و
پـــــــرورش
تـبــادکـان

توضیح کوتاه

پـروژه سـالن کـنفـرانس آموزش و پرورش تبادکان طراحی و اجـرا گردید . سـالن کـنفـرانس آموزش و پرورش تبادکان در این پروژه اجرای سیستم تصویر پردازی ، نصب مانیتور تاشو به همراه سیستم صوتی انجام گردیده است . لازم به ذکـر اسـت تـمـامی تـجـهیزات اسـتفاده شـده درایـن پـروژه اعـم از کـابل میکـروفون مـانـیتور ال سی دی ، رک و دیـگـر تـجهیزات ازبـهـتریـن و بـا کـیفیت تریـن اجناس و تـحت پـشتـیـبانی تـیـم صـدرا بـوده . ایـن پروژه در کـوتاه ترین زمــان مـمـکن تـحویـل داده شد.

تجهیزکننده سالن کنفرانس ویدیو-وال

ویدئو وال

میکروفون رومیزی

تجهیز سالن همایش پنل vsp

پنل رومیزی

تجهیز ات سالن کنفرانس مانیتورینگ

مانیتورینگ

نمایشگر لمسی

تجهیز کننده سالن کنفرانس رک-صوتی

تجهیز رک

تصاویر سالن کنفرانس